วิธีการสั่งซื้อ

1. เลือกบัตรเติมเงินหรือสินค้าที่ต้องการ

how to1

2. กรอกข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์สำหรับรับสินค้า,ชำระเงิน

3. แสกน QR CODE เพื่อชำระเงิน

แสกนเพื่อชำระเงิน

4. รับสินค้าทันทีที่ SMS ของคุณ (จากเบอร์ที่กรอกมาในตอนต้น)